Wizy do USA

Studenci zagraniczni mogą ubiegać się o wizę dopiero po przyjęciu na studia, na podstawie dokumentów wystawionych przez uczelnię. W zależności od charakteru uczelni i źródeł finansowania nauki, będzie to wiza J-1, F-1 lub M-1. Uzyskanie wizy amerykańskiej, jeśli zostałeś już przyjęty na studia przez uczelnię w USA, w praktyce nie stanowi żadnego problemu.

Osoby ubiegające się o wizę ze względu na podróż do Stanów Zjednoczych w celu podjęcia nauki, w przeciwieństwie do osób starających się o wizę turystyczną, mogą uzyskać termin rozmowy z konsulem w trybie pilnym. Wizy wydawane są w Konsulacie USA na podstawie specjalnego formularza wystawionego przez uczelnię.

Formularz wizowy I-20 lub DS-2019

I-20 wydawany jest przez uczelnię amerykańską po przyjęciu kandydata na studia. Na podstawie tego formularza Konsulat USA wydaje wizę studencką F-1 lub M-1. Warunkiem otrzymania formularza I-20 jest udowodnienie, że zna się język angielski w stopniu wystarczającym do podjęcia nauki na amerykańskiej uczelni oraz przedstawienie dokumentów poświadczających posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie I roku studiów (może być to zaświadczenie z banku, zaświadczenie z uczelni o przyznaniu stypendium lub list od sponsora w języku angielskim).

Studenci finansujący naukę z rządowych i prywatnych stypendiów otrzymują formularz DS-2019 (dawniej IAP-66), uprawniający do otrzymania wizy J-1.

Rodzaje wiz studenckich do USA

  • Wiza F-1, wystawiana na podstawie formularza I-20, przyznawana jest studentom uniwersytetów, college'ów i seminariów duchownych. F-1 przeznaczona jest dla osób, które finansują naukę samodzielnie lub ze źródeł prywatnych (w tym ze stypendiów uczelnianych).
  • Wiza J-1, wystawiana na podstawie formularza DS-2019, przyznawana jest studentom, którzy środki na sfinansowanie nauki otrzymują od fundacji rządowych i prywatnych (np. ze stypendium Fulbrighta).   
  • Wiza M-1, wystawiana na podstawie formularza I-20, przeznaczona jest dla studentów szkół zawodowych i nie-akademickich, czyli na przykład dwuletnich szkół technicznych i zawodowych (vocational schools and technical colleges).

Procedura wizowa

Wymagane dokumenty:

Po skompletowaniu dokumentów wizowych, termin rozmowy z konsulem ustala się telefonicznie. Rozmowy w sprawie wiz odbywają się w Konsulatach w Warszawie i w Krakowie.

Szczegółowe i aktualne informacje wizowe znajdują się na stronie Ambasady Stanów Zjednoczonych.
 

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy