Struktura studiów w USA

Amerykański system szkolnictwa jest zupełnie inny od polskiego. Nauka, podobnie jak u nas, dzieli się na 3 poziomy: podstawowy (elementary), średni (secondary) i wyższy (postsecondary). Studia polskie i amerykańskie różnią się jednak procesem zdobywania kolejnych tytułów i stopni naukowych. Uczelnie wyższe w USA można podzielić w zależności od ich uprawnień do nadawania tytułów naukowych.

Wybór poziomu i rodzaju studiów

1) UNDERGRADUATE

Wybierając się na studia do USA zaraz po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu maturalnego, mamy do wyboru następujące opcje:

 • Community College (Associate Degree)
 - 2 lata

Community Colleges to dwuletnie uczelnie, będące czymś pomiędzy polskimi szkołami pomaturalnymi a uczelnią wyższą. Wymogiem dostania się do Community College jest posiadanie świadectwa ukonczenia szkoły średniej (polska matura). Szkoły te oferują więcej przedmiotów o charakterze czysto zawodowym, a mniej koncentrują się na przedmiotach akademickich. Nauka w nich jest zazwyczaj dużo tańsza niż w 4-letnich Colleges.

Absolwenci otrzymują dyplom Associate z nauk humanistycznych (A.A. - Associate of Arts) albo ścisłych (A.S. - Associate of Science). Istnieją też specjalistyczne stopnie, np. z pielęgniarstwa lub gastronomii. Do ukończenia Community College potrzebne jest około 60 punktów kredytowych.

Absolwenci Community Colleges mogą kontynuować naukę na czteroletnich uczelniach, odpisując sobie z programu punkty kredytowe za zaliczone przedmioty. W praktyce oznacza to, że tytuł Associate uzyskany w Community College jest równorzędny z ukończeniem pierwszych 2 lat studiów w 4-letnim College i przy posiadaniu 60 punktów kredytowych za zaliczone przedmioty, umożliwia transfer na 3 rok studiów akademickich. Jeśli jednak wybierzemy tę drogę, należy się upewnić, czy wybrany przez nas uniwersytet przyjmie przedmioty zaliczone w Community College i czy ma z daną szkołą umowę.

 • College lub University (Bachelor Degree)

  4 lata

Studia można zacząć od razu od 4-letniego College'u lub uniwersytetu. Absolwenci otrzymują dyplom Bachelor (bakałarza, inaczej licencjata) z nauk humanistycznych (B.A. - Bachelor of Arts) albo ścisłych (B.Sc. - Bachelor of Science). Do ukończenia College'u potrzebne jest około 120 punktów kredytowych. Pomimo swojej nazwy, stopień bakałarza ma na rynku pracy oraz w świecie akademickim w krajach anglojęzycznych status porównywalny do tytułu magistra w Polsce.

2) GRADUATE

 • University – (Master Degree)

  2 lata

Kolejną instytucją w drabinie edukacji jest uniwersytet. Po uzyskaniu tytułu bakałarza w College'u, można kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich. Do ich ukończenia potrzebne jest jeszcze 30 punktów kredytowych, czyli w sumie - 150. Absolwenci kierunków humanistycznych otrzymują stopień M.A. (Master of Arts), technicznych – M.S. lub M.Sc. (Master of Science), a biznesowych – MBA (Master of Business Administration).

Istnieją jednak pewne wyjątki – np. lekarzem można zostać dopiero po ukończeniu 4 lat studiów Undergraduate, a następnie 4 lat studiów Graduate oraz 3 – letnim stażu w szpitalu. Dopiero wtedy uzyskuje się stopień M.D. (Medicine Doctor), wymagany do wykonywania zawodu. Trochę inaczej przebiegają też studia prawnicze, wiodące do uzyskania stopnia LL.M. (Doctor of Laws) albo J.D. (Juris Doctor).

3) POSTGRADUATE

 • University – (Philosophy Doctor Degree)

  3-7 lat

Magister może kontynuować karierę naukową na studiach doktoranckich. Programy doktoranckie trwają od 3 do 7 lat, w zależności od uczelni i dyscypliny. Umożliwiają uzyskanie najwyższego stopnia akademickiego - PhD (Doctor of Philosophy) lub EdD (Doctor of Education). Doktoranci pracują także jako asystenci na wydziałach, często otrzymują też pomoc finansową od swojej uczelni.

UWAGA - JEŚLI MAMY UKOŃCZONE W POLSCE:

 • Liceum lub technikum (czyli odpowiednik amerykańskiej High School) – możemy ubiegać się o przyjęcie na studia na posiomie undergraduate, czyli w 2-letnim Community College lub od razu w 4-letnim College'u
 • Mniej niż 4 lata studiów – można starać się o przyjęcie na studia undergraduate i transfer cześci zaliczonych w Polsce przedmiotów (do 2 lat)
 • Studia licencjackie lub inżynierskie - są pewne szanse na przyjęcie bezpośrednio na studia graduate albo postgraduate (magisterskie lub doktoranckie). Wymaga to jednak negocjacji z uczelnią.
 • Studia magisterskie - możemy rozpocząć studia na poziomie graduate (wszystkie kierunki i rodzaje studiów, do których wymagane jest posiadanie stopnia bakałarza: m.in. studia magisterskie, doktoranckie, biznesowe MBA, medyczne M.D., prawnicze LL.M. lub J.D.)

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy