Rok akademicki w USA

Najważniejsze pojęcia, związane z organizacją roku akademickiego na amerykańskich uczelniach.

Rok akademicki (Academic Year)

Amerykański rok akademicki różni się trochę od polskiego. Większość uczelni funkcjonuje podobnie jak w Polsce - w trybie dwusemestralnym, w tym Uniwersytet Harvarda. Semestr jesienny zaczyna się jednak na przełomie sierpnia i września i trwa do połowy grudnia, a wiosenny - na przełomie stycznia i lutego, a kończy w maju. Niektóre uczelnie funkcjonują w trybie trysemestralnym – rok akademicki dzieli się wtedy na 3 części, każda trwa około 10-11 tygodni.

Shopping Period (tylko na Harvardzie)

Pierwsze 5 dni każdego semestru, kiedy studenci mogą bez ograniczeń uczęszczać na wszystkie zajęcia i wykłady oraz przeglądać sylabusy i listy lektur. Dopiero wtedy, układają swój plan zajęć, decydują na rejestrację na wybrane kursy i oficjalnie składają Study Cards.

Reading Period (tylko na Harvardzie)

To ostatnie kilka dni pod koniec każdego semestru, kiedy nie odbywają się już zajęcia ani wykłady, a studenci przygotowują się do egzaminów, czytają lektury, konsultują z wykładowcami. Reading Period, wprowadzony do kalendarza akademickiego 83 lata temu przez rektora A. Lawrence Lowella, na początku trwał prawie cały miesiąc. Dzisiaj – dokładnie tydzień i kończy go Primal Scream, czyli słynny nocny bieg golasów po kampusie w ramach odstresowania się przed egzaminami.

Egzaminy końcowe/międzysemestralne (final /midyear examinations)

Egzaminy końcowe (final exams) odbywają się pod koniec każdego semestru. W czasie jednej sesji, można mieć w sumie do 5 egzaminów, w zależności od tego, ile kursów realizuje się w danym semestrze i które z nich kończą się egzaminami. Niektóre, za zgodą dziekana, są tylko na zaliczenie na podstawie pracy pisemnej lub projektu.

Klasyczny “final exam” lub “midyear exam” jest pisemny i trwa 3 godziny. Na Uniwersytecie Harvarda, dla studentów zagranicznych, którzy posługują się angielskim jako drugim językiem, jest możliwość przedłużenia czasu egzaminu o dodatkowe pół godziny - trzeba w tej sprawie zgłosić odpowiednie życzenie do wydziału co najmniej dobę wcześniej.

W czasie tygodniowej sesji, egzaminy odbywają się codziennie, w blokach porannych od 9:00 do 12:00 i popołudniowych od 14:00 do 17:00. Może się więc zdarzyć, że 2 długie egzaminy wypadają studentowi jednego dnia.

Terminy egzaminów są ustalane na początku roku akademickiego i trzeba uważać, żeby nie zapisać się na 2 kursy, których godziny egzaminów się pokrywają. Jeśli jednak tak się zdarzy, czasami wydział zgadza się napisać odrębny egzamin dla studenta i przeprowadzić go w innym terminie.

Punkty kredytowe (credit points)

Studiując w USA, oprócz zaliczenia przedmiotów i ocen, za zrealizowane kursy otrzymujemy punkty kredytowe. System punktów kredytowych w USA jest podobny do europejskiego ECTS, (European Credit Transfer and Accumulation System) z tą różnicą, że w USA liczba punktów uzyskanych za dany przedmiot i egzamin daje jednocześnie informację o uzyskanej ocenie. Do ukończenia 2-letniego Community College i zdobycia tytułu Associate potrzebujemy uzyskać w sumie 60 punktów. Aby uzyskać stopień Bachelor (bakałarz, lub inaczej – licencjat) w 4-letnim College'u lub undergraduate university – 120 punktów. Do tytułu Master (magister) wymagane jest w sumie 150 punktów kredytowych, licząc od początku edukacji na poziomie postsecondary (policealnej).

Kierunek studiów (major / field of concetration)

Na większości amerykańskich uczelni, w połowie 2 roku studiów trzeba zadeklarować major field – czyli określoną specjalizację lub inaczej, kierunek studiów. Na Harvardzie “major” nazywa się “field of concetration”. Uniwersytet Harvarda oferuje studentom do wyboru ponad 40 specjalizacji (concentrations).

Core Curriculum / General Education Plan

Poza obowiązkowymi przedmiotami, wchodzącymi w skład programu studiów dla danej specjalizacji (nazywanej zwykle major, a Harvardzie – field of concentration) studenci na uczelniach amerykańskich realizują także wybrane przez siebie zajęcia, spośród istotnych, ogólnych naukowych dyscyplin. Ten “trzon zajęć akademickich” nazywa się na większości uczelni “Core Curriculum”. Do 2009 roku studenci Harvardu musieli także realizować Core Curriculum – czyli 7 dodatkowych przedmiotów, wybranych przez siebie, które miały poszerzać ich horyzonty poza wybraną specjalizację. Core Curriculum na Harvardzie od 2009 roku zamieniono na General Education Plan, który wymaga również wyboru zajęć dodatkowych, ale spośród kursów, które ćwiczą zastosowanie wiedzy z danej dyscypliny naukowej w praktyce.

Praca dyplomowa (dissertation)

W odróżnieniu od polskich uczelni, studenci w USA aby uzyskać stopień licencjata (Bachelor) nie piszą pracy dyplomowej. Do otrzymania tytułu magistra (Master), wymagana jest praca dyplomowa, nie ma jednak egzaminu będącego formalną “obroną pracy magisterskiej”. Dopiero na studiach doktoranckich pisze się obszerną pracę dyplomową, która następnie trzeba obronić przed komisją.

Uroczystość wręczenia dyplomow (Degree Day / Commencement Day)

Studentom kończącym studia oficjalnie przyznaje się stopnie naukowe i wręcza dyplomy w czasie uroczystości zwanej w USA Graduation lub (jak np. Na Harvardzie) Commencement. Obowiązkowo zakłada się strój zwany akademickimi regaliami - togę charakterystyczną dla tradycji danego uniwersytetu. W czasie uroczystości odbywa się “Commencement Speech” - przemówienie pożegnalne, wygłaszane w zależności od zwyczaju na danej uczelni przez rektora, studenta, bądź - ostatnio coraz częściej – wynajętego celebrytę.

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy