Princeton

Princeton

Studenci przyjmowani są na zasadzie need-blind. Oznacza to, że jeśli nie mają pieniędzy na studia, to uczelnia im je zapewni. Często aż 100% wydatków studenta zostaje pokrytych z funduszy uniwersyteckich. System zaprojektowany jest w taki sposób, aby uczelnia pokryła 96% wydatków studenta przez całe studia, a 4% pochodziło z jego zarobków z pracy na kampusie.

Pomoc finansowa Uniwersytetu Princeton dotrzymuje kroku rosnącym kosztom studiowania w USA. Pomoc studentom o niskich i średnich przychodach jest na bardzo dobrym poziomie. Princeton University w New Jersey jako pierwszy zaoferował kandydatom z niższych i średnich klas pomoc na zasadzie stypendiów, a nie jak do tej pory, kredytów spłacanych po ukończeniu studiów. Czesne na Uniwersytecie Princeton wynosi 35 340 USD rocznie, jednak różne koszty, jak np. zakwaterowanie w akademiku, zwiększają wydatki o kolejne 15 000 USD. Dzięki polityce stypendialnej, całość lub część tych wydatków jest pokrywana przez uniwersytet. 

Zasady przyznawania pomocy finansowej

Na początku władze uczelni oceniają zdolność finansową studenta. Każdy student ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć formularz aplikacyjny Princeton Financial Aid Application. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodów rodziny studenta, aby obliczyć wysokość pomocy można posłużyć się kalkulatorem lub tabelką:  

Princeton dofinansowanie

Pakiet pomocy finansowej Princeton

Pakiet pomocy finansowej Princeton zawiera:

 • Subwencje wyłącznie o charakterze „need-based” (ten sam typ co stypendia i dofinansowania „prezenty”, „gift aid”), są wypłacane z kasy uczelni, datków i dofinansowania prywatnego.
 • Praca na kampusie pokrywa 4% wydatków studenta podczas studiów. Praca typu „part-time” ( o niewielkim wymiarze godzinowym).
 • Stypendia zewnętrzne studenci mogą otrzymywać dodatkowe wsparcie od lokalnych funduszy i the National Merit. Pieniądze otrzymane za wygrane konkursy,  uznawane są przez Princeton za czynnik zamienny w obliczaniu przewidywanego zarobku studenta w ciągu roku i podczas wakacji. Nadwyżki mogą być przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych studentowi do studiów.

Zalety pomocy finansowej na Princeton:

 • Od 2001 na uniwersytecie Princeton nie ma pożyczek – zostały zastąpione pełnym dofinansowaniem.
 • Niskie wymagania „self help”. Na innych uniwersytetach koszty utrzymania nie pokryte przez uczelnie, muszą być zwrócone w formie pracy lub dzięki pożyczce. Ze względu na najczęstszą formę pomocy finansowej oferowanej przez Princeton - 100% oraz brak pożyczek, studentom pozostaje jedynie praca w wymiarze 7 godzin tygodniowo, która w pełni pokrywa pozostałe koszty.
 • Nagrody/stypendia zewnętrzne wpływają na dochody studenta, a nie na wartość dofinansowania.
 • Hojna polityka dotycząca dorobku wakacyjnego. Jeśli student bierze udział podczas wakacji w nieodpłatnych projektach i zajęciach, uczelnia udziela mu pomocy w wysokości 1500$. Więcej informacji
 • Niskie oczekiwania w stosunku do wkładu rodzinnego (Expected Family Contribution).
 • Studentom z zagranicy udzielana jest również pomoc finansowa w 100%.
 • Opcja „pół roku pełnego dofinansowania lub rok zagranicą”.
 • Łatwa aplikacja online. Wystarczy zalogować się na stronie Princeton Financial Aid, wypełnić formularz Princeton Financial Aid Application (PFAA). Nie trzeba zakładać profilu CSS ( tym samym nie trzeba płacić za rejestrację).

Zobacz statystyki pomocy finansowej na Uniwersytecie Princeton. 

Procedura aplikacji

Pierwszym krokiem w procedurze aplikowania o pomoc finansową w Princeton jest rejestracja. Uniwersytet przygotował instrukcję postępowania w tym procesie oraz zestaw porad ogólnych

Wypełnianie formularza Princeton Financial Aid Application (PFAA):

Najlepiej wypełniać ten formularz wspólnie z rodzicami. W dużej mierze pytania dotyczą bowiem osób utrzymujących studenta. Żeby wypełnić formularz, będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 1. Informacje podatkowe rodziców (za rok poprzedzający): dochód brutto, dane dotyczące podatku dochodowego i wynagrodzenia.
 2. Informacje na temat nieopodatkowanego dochodu rodziców (za rok poprzedzający): składki na plany oszczędnościowe tytułu odroczonego podatku dochodowego, świadczeń, takich jak VA, dodatki mieszkaniowe i wszystkie inne źródła.
 3. Obecna wartość aktywów rodziców - oszczędności, inwestycji, łączna wartość 529 oszczędności na studia/lub przedpłaty planów nauczania, nieruchomości i kapitału własnego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem domu rodzinnym i funduszy emerytalnych.
 4. Dochody studenta, podlegające opodatkowaniu i nieopodatkowane (w roku poprzedzającym) - płace, odsetki, dywidendy i nieopodatkowane świadczenia.
 5. Bieżąca wartości aktywów studenta - oszczędności, inwestycje, fundusze i prezenty dla osób małoletnich „Uniform”.
 6. Przewidywane wydatki rodzinne: w szczególności koszty szkoły i college'u, niezwrócone koszty usług medycznych i dentystycznych, spłaty pożyczek i inne wydatki.
 7. Jeśli student pochodzi z rodziny będącej w separacji należy również załączyć Non-custodial Parent's Form - dokument wypełniany przez rodzica pozbawionego praw nad dzieckiem.

Wzory wszystkich formularzy i lista postrzebnych dokumentów znajdują się również na stronie uniwersytetu.

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Komentarze (1)

2014-01-05 15:49:20 linkuj do... Magda

avatar

Czy te pełne dofinansowanie typu need-blind to dotyczy również stydentów spoza Stanów?

odpowiedz