Wzór listu referencyjnego

Ważnym elementem składania aplikacji na uczelnię w USA jest list polecający. W Polsce referencje często wymagane są w życiu zawodowym, ale rzadko zdarza się, by od kandydatów wymagała ich uczelnia wyższa. Postanowiliśmy ułatwić Wam życie i zamieścić wzór takiego dokumentu.

Przykład 1

I am pleased to recommend X, who is applying for admission to your university. I have had the distinct pleasure of having X in my advanced placement history classes two years in a row.

X is truly a standout, wonderful student to have in class. He is eager to participate in class discussions, takes his schoolwork seriously, and always has a creative way of looking at things.
He possesses critical thinking skills beyond his years. While in my class, he was always respectful, yet had a knack for challenging the class' collective thinking, as well as my own. Sometimes, when the bell rang, no one wanted to leave because we were all so deep into a passionate discussion sparked by X's curiosity.

His classmates recently voted X "Most Likely to Succeed," a title which he met with embarrassment. He did, however, embrace the other honor he was awarded: "Funniest Senior."
X has many interests beyond class. He is active is several clubs, including Students Against Drunk Driving. He also helps maintain the school's Web site and is a member of the School Theatre Association. He is not involved in name only; X is truly committed to each of these organizations. This year, he took the reins as a student organizer of the school's Multicultural Picnic event.

X is just the type of natural leader and well-rounded student who would be a welcome addition to any university. But during the two years I have known him, X has continually expressed his heartfelt desire to matriculate at your institution. I truly hope that his dream is realized.


Z wielką przyjemnością rekomenduję X, który stara się o przyjęcie na Państwa uniwersytet. Miałem zaszczyt uczyć X w klasie, z którą przez 2 lata pod rząd prowadziłem rozszerzone zajęcia z historii.

X jest naprawdę wyjątkowym, wspaniałym uczniem. Chętnie uczestniczy w dyskusjach klasowych, poważnie traktuje szkolne obowiązki i zawsze podchodzi kreatywnie do rozwiązywania problemów.

Posiada niespotykane jak na swój wiek umiejętności krytycznego myślenia. Podczas prowadzonych przeze mnie lekcji, zawsze zachowywał się z szacunkiem, a mimo to był w stanie wystawiać na próbę kolektywny sposób myślenia klasy, a nawet mój własny. Czasami, nawet po dzwonku na przerwę, zdarzało się, że nikt nie śpieszył się do wyjścia z klasy, tak bardzo grupa pochłonięta była dyskusją, roznieconą przez dociekliwość X.

Koledzy z klasy wytypowali ostatnio X jako “Skazanego na sukces” - określenie to przyjął z pewnym zażenowaniem. Jakkolwiek odebrał z radością inne wyróżnienie, które mu przyznano - “Najzabawniejszego Trzecioklasisy”.

X posiada wiele zainteresowań pozaszkolnych. Aktywnie działa w kilku kołach i stowarzyszeniach, włączając uczniowską inicjatywę “Piłeś - nie siadaj za kierownicą”. Pomaga administrować stronę internetową szkoły, udziela się również w szkolnej grupie teatralnej. Nie tylko podpisuje się pod daną inicjatywą - jest szczerze oddany każdej z tych organizacji. W tym roku, przejął stery jako organizator szkolnego Pikniku Multikulturowego.

X jest typem naturalnego lidera i ucznia o szerokich horyzontach, który będzie cennym nabytkiem dla każdej uczelni. Przez 2 lata, od kiedy go znam, zawsze wyrażał swoje serdeczne pragnienie, by dostać się na Państwa uniwersytet. Mam szczerą nadzieję, że jego marzenie się spełni.

Przykład 2

Please strongly consider accepting X into your freshman class. I am convinced that X will make an immediate positive contribution to _________ University.

As her teacher and guidance counselor, I have been able to observe X throughout high school. X has been a joy to have in class. She has consistently impressed me as a dedicated student, smart and confident, yet humble person.

She is well-liked by her peers, but it was not her popularity that won her three consecutive student body elections - it was her get-things-done attitude and genuine respect for the students and the high school itself. She has wisdom beyond her years, and I expect her to go far, whether in politics or in another arena of her choosing.

X is generous and kind, and is the furthest from self-centered that I can imagine. For example, X has been leading the after-school study group for the CAE exam, and is as committed to her classmates' success as she is to her own.

As you can see from her transcripts, X is involved in several extracurricular activities, plus team sports, all while maintaining a _____ grade point average.

It has been my pleasure to advise X and I truly hope she is accepted to your university, which is her first-choice school. Granting X admission is an investment in the future.


Proszę poważnie rozważyć przyjęcie X na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie ___________ . Jestem przekonana, że X uczyni natychmiastowy pozytywny wkład w życie Państwa uczelni.

Jako jej nauczycielka i doradca, byłam w stanie obserwować X przez całą szkołę średnią. Była to prawdziwa radość mieć X w swojej klasie. Nieustannie wywierała na mnie wrażenie, jako oddana uczennica, bystra i pewna siebie, a przy tym skromna osoba.

Jest bardzo lubiana przez swoje koleżanki i kolegów, ale to nie popularność przysporzyla jej trzykrotnej wygranej w wyborach do samorządu uczniowskiego, a jej skuteczne podejście do realizacji założonych celów oraz szczery szacunek dla innych uczniów i samej szkoły. Posiada mądrość ponad swój wiek, i zakładam, że zajdzie daleko, w polityce lub innej dziedzinie, którą wybierze.

X jest wspaniałomyślna i uprzejma, i najdalsza od egocentryzmu, jak można sobie wyobrazić. Przykładowo, prowadziła pozalekcyjną grupę przygotowawczą do egzaminu CAE, i udowodniła, że jest skłonna pracować na sukces swoich kolegów z klasy tak samo, jak na swój własny.

Jak mogą się Państwo zorientować z transkrypcji ocen, X angażowała się w szkole w liczne zajęcia dodatkowe, w tym w grę w szkolnych drużynach sportowych, a wszystko to nie przeszkodziło jej w utrzymaniu średniej ocen _____ .

Była to dla mnie przyjemność doradzać X i mam szczerą nadzieję, że zostanie przyjęta na Państwa uniwersytet, który jest jej uczelnią pierwszego wyboru. Przyznanie X miejsca na liście studentów to inwestycja w przyszłość.

Zobacz również szerszy artykuł o pisaniu referencji. Osobom zdającym na prawo polecamy zbiór 45 listów rekomendacyjnych dla tego kierunku studiów

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy