Teoria Fishera

Rozwiązania trzech znanych przykładów Fishera. Jakie są relacje między wydajnością, produktywnością, cenami, alokacjami, a nominalnymi i realnymi stopami procentowymi?

Opierając się na ogólnej równowadze, omówionej w poprzednim wykładzie, profesor Geanakoplos bada relacje między wydajnością, produktywnością, cenami, alokacjami oraz nominalnymi i realnymi stopami procentowymi. Podaje rozwiązania trzech znanych przykładów Fishera:

  • Co dzieje się ze stopami procentowymi, kiedy ludzie stają się mniej lub więcej niecierpliwi?
  • Co się dzieje jeśli oczekują nadzwyczajnych bogactw w przyszłości?
  • Co się dzieje, kiedy majątek w gospodarce jest dystrybuowany od biednych do bogatych?

Powrót do: Teoria finansów

Nie możesz skupić się na wykładzie? Plusssz Active poprawia koncentrację. Więcej »

Oglądaj wykład:

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy