Strategie mieszane w teorii i w tenisie

Kontynuujemy dyskusję na temat strategii mieszanych.

 First we discuss the payoff to a mixed strategy, pointing out that it must be a weighed average of the payoffs to the pure strategies used in the mix. We note a consequence of this: if a mixed strategy is a best response, then all the pure strategies in the mix must themselves be best responses and hence indifferent. We use this idea to find mixed-strategy Nash equilibria in a game within a game of tennis.

Najpierw omawiamy wynagrodzenie w strategii mieszanej, zwracając uwagę na to, że musi być jakaś średnia wynagrodzeń czystych strategii, używana w strategiach mieszanych. Odnotowujemy konsekwencje tego: jeśli strategia mieszana jest najlepszą odpowiedzią, to wszystkie czyste strategie w kombinacji musza same być najlepszą odpowiedzią, a tym samym, niczym odmiennym. Używamy tego pomysłu, by odkryć równowagę Nasha strategii mieszanych w grze, będącej wewnątrz gry w tenisa.

Powrót do: Teoria Gier

Nie możesz skupić się na wykładzie? Plusssz Active poprawia koncentrację. Więcej »

Oglądaj wykład:

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy