Pułapka maltuzjańska

Męska linia rodu jako centralna koncepcja kulturowa. Monogamia i cnota, a płodność. Poligamia. Przeludnienie w regionach o klimacie umiarkowanym.

W wielu regionach, centralną koncepcją kultury jest ród, rodzina i jej męska linia przodków i potomków. Podstawowym obowiązkiem w tych kulturach będzie utrzymanie tej linii. Religia funkcjonuje na małą skalę, z przodkami pełniącymi wiele funkcji bogów. Gęstsze populacje i większe podmioty polityczne doprowadziły do zwiększenia skali religii, gdzie kładzie się nacisk na zgodność, a zasady kulturowe są skodyfikowane w księdze i nie podlegają dyskusji z przodkami. W przed-nowoczesnej Afryce Subsaharyjskiej, grunty nie były ograniczone, więc pożądana była maksymalna liczba dzieci. Ani monogamia ani cnota nie była ceniona tak wysoko, jak płodność. Rodziny nie były nuklearne; mężowie i żony nie angażowali się w wiele wspólnych działań; dzieci często były wychowywane przez innych mieszkańców wioski, a na kobietach spoczywała odpowiedzialność za wsparcie ekonomiczne dzieci. W wielu obszarach Afryki Subsaharyjskiej, rolnictwo jest dziełem kobiet. Kobiety często wolą mężczyzn z zasobami, które prowadzą do poligamii. Kobiety w związkach poligamicznych tworzą grupy wsparcia dla siebie nawzajem, a mężczyźni korzystają z owoców pracy wielu kobiet i dzieci. W regionach o klimacie umiarkowanym, teren ostatecznie wypełnia się i zagrożenie przeludnienia wchodzi na pierwszy plan. Wieśniacy są rozpaczliwie biedni. Masowe epidemie (Czarna Śmierć w 1347 i późniejsze) oraz wojny (Wojny Katolicko-Protestanckie wojny, 1562 - 1548) mogą zabić jedną trzecią ludności.

Powrót do: Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

Nie możesz skupić się na wykładzie? Plusssz Active poprawia koncentrację. Więcej »

Oglądaj wykład:

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy