Model CAPM, czyli model wyceny aktywów kapitałowych

Model CAPM, czyli model wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model). Dywersyfikacja portfela i wspieranie instytucji finansowych.

Dywersyfikacja portfela to najbardziej podstawowa koncepcja zarządzania ryzykiem. Alokacja środków finansowych w akcje, obligacje, bez ryzyka, aktywa, ropę i inne aktywa określa przewidywaną stopę zwrotu i ryzyko portfela. Biorąc pod uwagę kowariancję i oczekiwany zysk, inwestorzy mogą tworzyć zdywersyfikowany portfel, który maksymalizuje zyski przy danym poziomie ryzyka. Ważną misją instytucji finansowych jest zapewnienie dywersyfikacji portfela usług.

Powrót do: Rynki finansowe

Nie możesz skupić się na wykładzie? Plusssz Active poprawia koncentrację. Więcej »

Oglądaj wykład:

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy