Jak się komunikujemy?

Jedną z najbardziej wyjątkowych umiejętności ludzkich jest zdolność do tworzenia i rozumienia języka.

Ten wykład wprowadza studentów w najważniejsze zagadnienia z dziedziny nauki o języku: fonologię, morfologię, składnię i rekurencję. W trakcie wykładu przedstawia się także teorie dotyczące nauki języka, agrumenty za specjalizacją języka i podobieństwa, obserwowane w różnych językach w różnych kulturach.

Powrót do: Wprowadzenie do psychologii

Nie możesz skupić się na wykładzie? Plusssz Active poprawia koncentrację. Więcej »

Oglądaj wykład:

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy