Dlaczego Afryka jest inna

Afryka Subsaharyjska ma najwyższy wskaźnik urodzeń na świecie. Kulturowe przyczyny maksymalizacji płodności w Afryce. Przykład: Nigeria i Maroko.

Poza czynnikami kulturowymi, działającymi w celu maksymalizacji płodności, istnieją ważne, a często sprzeczne, interesy poszczególnych rodzin, w których leży ograniczanie płodności. Niechciane urodzenia rozwiązywane są w ​​wielu kulturach poprzez dzieciobójstwo. Dodatkowo, płodność jest regularnie kontrolowana przez ograniczanie małżeństw w obrębie ​​kultury. Innym bardzo ważnym czynnikiem wzrostu populacji, zwłaszcza w tropikach, jest dostępność żywności. Ulewne deszcze w tropikach wypłukują składniki odżywczych, pozostawiając wybrakowane gleby. Większość Afryki nie jest ani wystarczająco sucha ani wystarczająco wilgotna. Afryka do niedawna nie była gęsto zaludniona. Ponieważ ziemia była dostępna, a więcej dzieci oznaczało więcej bezpieczeństwa i siły, kultura ewoluowały tak, by kłaść nacisk na wysoką płodność, uzasadnioną koniecznością, by potomkowie uspokajali przodków. Subsaharyjska (tropikalna) Afryka ma najwyższy wskaźnik urodzeń na świecie. Jako przykład, Nigeria, na południe od Sahary, ma wskaźnik płodności prawie ośmioro dzieci na kobietę, podczas gdy w strefie śródziemnomorskiej, w Maroko, na północ od Sahary, także sunnicki kraj muzułmański - ma wskaźnik tylko 3,3 dziecka na kobietę.

Powrót do: Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

Nie możesz skupić się na wykładzie? Plusssz Active poprawia koncentrację. Więcej »

Oglądaj wykład:

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy