Aspekty ilościowe

Jak należy odczytywać dane demograficzne? Dane ze spisów ludności. Stopień przyrostu naturalnego w krajach rozwijających się. Światowy przyrost naturalny.

Dane ze spisów ludności często są uzależnione od wpływów politycznych, a więc - nieprawdziwe. Stopień przyrostu naturalnego w krajach rozwijających się jest prawie dwukrotnie większy, niż w krajach rozwiniętych.

Większość ludzi żyje w krajach słabiej rozwiniętych, więc światowy przyrost naturalny jest prawie najwyższy. Stopień przyrostu naturalnego na świecie przewyższa dwa i pół razy stopień śmiertelności, jesteśmy daleko od stabilizacji populacji.

Prawie wszędzie, stopień śmiertelności został drastycznie zmniejszony, dalsze zmiany nie będą znacząco wpływać na tendencje demograficzne. Populację kształtują teraz zmiany w stopniu dzietności. Dane demograficzne muszą zostać skorygowane pod kątem struktury wieku. Populacji młodych w biednym kraju będzie miała niższy stopień umieralności niż populacja starszych w bogatszym kraju. Kraje o wysokim stopniu urodzeń i gwałtownie rosnących populacjach będą miały duży odsetek dzieci.

Jest więcej ludzi w każdej młodszej kategorii wiekowej, niż w starszych. O wiele więcej młodzieży wejdzie w wiek reprodukcyjny niż starszych kobiet wyjdzie z wieku płodnego. Dzietność na kobietę spada na świecie, ale ponieważ jest coraz więcej wychowujących dzieci, liczba nowo narodzonych dzieci nie spadnie. W związku z tym "rozmachem" może zająć ponad 100 lat, od czasu kiedy dzietność spada do poziomu wymiany (~ 2 dzieci na kobietę), do czasu, kiedy populacja się stabilizuje.

W krajach rozwijających się, mimo że płodność została zredukowana, wzrost liczby ludności często przewyższa wzrost gospodarczy. Ludzie mogą zrezygnować z modernizacji i zamiast niej, idealizować powrót do pewnej wyimaginowanej przeszłości, kiedy "było wspaniale".

Powrót do: Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

Nie możesz skupić się na wykładzie? Plusssz Active poprawia koncentrację. Więcej »

Oglądaj wykład:

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy