Amherst College

Amherst College

Koszty studiów w Amherst College, włącznie z opłatami za zakwaterowanie, książki itp. wynoszą około 55 tys. dolarów. Szkoła zapewnia jednak przyjmowanie kandydatów bez względu na sytuację finansową. Jeśli kandydat nie jest w stanie opłacić studiów, Amherst College pokrywa koszty związane z nauką. W ubiegłym roku, budżet wynosił ponad 28 mln USD i zapewniał stypendia (po 30 000 USD każde) dla około połowy studentów Amherst College. Od roku 2008/09 Amherst College, jako jeden z niewielu college'ów w USA, nie obliguje studentów do brania uniwersyteckiego kredytu w celu sfinansowania części swoich studiów.

Amherst stosuje zasadę „need-blind” w przypadku studentów z zagranicy. Jeśli kandydat nie jest w stanie opłacić studiów, Amherst College pokrywa koszta związane z nauką. W zeszłym roku budżet wynosił ponad 28 mln USD i zapewniał stypendia (po 30 000 USD każde) dla około połowy studentów Amherst College. Od roku 2008/09 Amherst College jako jeden z niewielu w USA nie obliguje studentów do brania uniwersyteckiego kredytu w celu sfinansowania części swoich studiów.

Gdy zostanie już obliczona kwota przysługująca studentowi w ramach dofinansowania. Studenci, którzy nie rozpoczęli jeszcze studiów otrzymają decyzje o przyznaniu pomocy finansowej wraz z decyzja o przyjęciu na studia.

Pakiet pomocy finansowej

W pakiecie pomocy finansowej Amherst College uwzględnione zostały:

 • Student self help, czyli wkład samodzielny studenta w formie pracy, zazwyczaj na kampusie.
 • „Gift aid”, czyli subwencje, inaczej mówiąc, bezzwrotne „prezenty”.

Studenci z niższymi dochodami dostana ofertę łączoną tych dwóch opcji, natomiast studenci z wyższymi dochodami będą musieli przyjąć ofertę limitowaną do self help.

Uczelnia oferuje również pożyczki dla studentów, którzy nie SA w stanie pokryć kosztów materiałów niezbędnych do nauki, a także aby pokryć wartość oczekiwanego zarobku wakacyjnego. Są to pożyczki o charakterze „need-based”, nieoprocentowane podczas studiów i bardzo nisko oprocentowane po ukończeniu uczelni.

Kalkulacje i Aplikacja o pomoc finansową

Amherst college oblicza wysokość dofinansowania na podstawie poniższego wzoru:

Budżet wydatków studenta:

 • wkład rodziców
 • wkład zysków własnych (np. z pracy wakacyjnej)
 • wkład w postaci wcześniejszych oszczędności i innych aktywów
 • wkład agencji rządowych i innych źródeł

= Potrzeby finansowe

Aby uniwersytet był w stanie w sposób adekwatny ocenić Twoje potrzeby, należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Proces aplikacji o pomoc finansową na Amherst College jest rozłożony na dwa terminy: Early Decision (tryb wcześniejszy) i Regular decision (tryb normalny). Wymagane dokumenty są takie same dla obydwu terminów, różni się tylko termin ich składania: 1 listopada roku poprzedzającego w trybie „Early decision” i 15 lutego w przypadku „Regular decision”. Oto lista potrzebnych dokumentów:

 1. CSS/Financial Aid PROFILE Application (aplikacja o pomoc finansową) - należy ja wypełnić w systemie College Scholarship Service (CSS) i wysłać droga mailową. Rejestracja na stronie: http://profileonline.collegeboard.com/index.jsp

 2. International Student Financial Aid Application, czyli formularz aplikacyjny dla studentów zagranicznych. Do pobrania na stronie: https://www.amherst.edu/media/view/141732/original/1011_Intl_Student_Fin_Aid_App.pdf
   
 3. Jeśli rodzice są rozwiedzieni lub w separacji należy podać tylko informacje o rodzicu i jego współmałżonku/współmałżonce, którzy posiadają prawo do opieki. Wymagana jest prognoza dochodów i podatków.
   
 4. CSS Noncustodial Profile, czyli informacje na temat rodzica pozbawionego praw do opieki nad studentem, w formie portalu CSS. Na stronie: http://profileonline.collegeboard.com/index.jsp

Jeśli rodzic nie posiadający praw do opieki nad studentem posiada udziały w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie, musi wypełnić International Student Business Suplement (czyli suplement informujący o własnej działalności gospodarczej). Formularz można pobrać ze strony http://idoc.collegeboard.com. Wypełniony formularz należy składać w ramach systemu IDOC, który wysyła wniosek do College Board.

Więcej szczegółowych informacji na temat pomocy finansowej udzielanej przez Amherst College znajduje się na stronie:
https://www.amherst.edu/offices/financialaid

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy