Referencje

Najczęściej uczeń lub student ubiegający się o przyjęcie na studia prosi o napisanie listu jednego ze swoich byłych nauczycieli lub profesorów, który miał możliwość dobrze go poznać i jest w stanie go ocenić. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest to zwyczaj dobrze znany i rozpowszechniony. W Polsce niestety kandydaci spotykają się często z odmową, brakiem zainteresowania lub też sami są zmuszeni do napisania swoich rekomendacji (i oddania do podpisu), ze względu na brak umiejętności językowych kadry nauczycielskiej i profesorskiej. Dlatego też, dopóki sytuacja nie zmieni się, każdy student składający podanie na uczelnię wyższą w Stanach Zjednoczonych powinien wiedzieć, co musi zawierać list rekomendacyjny, jako że jest to niezwykle ważny element aplikacji.

Rekomendacja musi być pozytywna

Na wstępie należy zaznaczyć, ze każdy list rekomendacyjny musi być pozytywny. Dla niektórych może to być oczywiste, jednak jeszcze nie dla wszystkich w Polsce jest to takie klarowne. Ponadto, szczególnie Stanach Zjednoczonych, nauczyciele mają w zwyczaju chwalić studentów w przesadny sposób, pisząc na przykład: „był najlepszym studentem, którego miałem zaszczyt uczyć”. W Polsce taka praktyka nie obowiązuje, tak więc lepiej wytłumaczyć referentowi całą sytuację. W liście rekomendacyjnym nie może pojawić się krytyka ucznia lub studenta, referencja nie może mieć charakteru obojętnego, mało pozytywnego (bez wyraźnego entuzjazmu referenta); w obu przypadkach mogą one przekreślić szansę na studia w Stanach Zjednoczonych.

Naturalnie, referencje, napisane przez Ciebie lub przez Twojego nauczyciela/profesora, nie mogą zawierać jedynie wyliczenia Twoich zalet, talentów i umiejętności. W każdym wypadku, muszą być poparte konkretnymi  przykładami tego jak zachowałeś się w rożnych sytuacjach, aby zademonstrować Twoje mocne strony, pozytywne cechy charakteru (np.: zdolności organizacyjne, interpersonalne – przykład kierowania projektem i pracy w grupie, zdolności przywódcze – działalność jako prezes koła naukowego). W przeciwnym wypadku będą brzmiały sztucznie i nieprawdziwie, i oczywiście nie będą brane na poważnie. Warto również, aby list zaznaczał w jaki sposób wyróżniałeś się na tle innych. Atuty potwierdzone przykładami, i tym bardziej osiągnięciami w rożnego typu konkursach i wysoką średnią ocen mogą w bardzo dużej mierze pomóc w dostaniu się na upragnione studia.

Format listu

Jak każdy dokument tego typu, list rekomendacyjny dla studenta posiada umowną, zwyczajową strukturę. Po pierwsze, nie powinien przekraczać dwóch stron A4 (czcionka 12). Powinien być zwięzły i rzeczowy, bez powtarzających się informacji, aby wyglądał profesjonalnie (warto jest tez sprawdzić literówki). Po drugie, referencja wyraźnie dzieli się na wstęp, część zasadniczą i zakończenie. We wstępie, należy opisać relacje ucznia/studenta i nauczyciela/profesora: jak i gdzie się poznali, przez jaki czas współpracowali, i jakie projekty wspólnie zrealizowali. W części zasadniczej znajdują się  wcześniej wspomniane przykłady. I chociaż powinny bronić się same, nie zaszkodzi użyć paru superlatywów i przymiotników o pozytywnym charakterze. Na zakończenie należy podsumować całą referencję podkreślając dlaczego dany uczeń/student powinien zostać przyjęty na konkretna uczelnię. Bardzo często list rekomendacyjny kończy się zdaniem : „As you can tell, I think very highly of this young woman and recommend X without reservations (…)” lub „X will be a very positive addition to your organization”.

Do referencji studenta załącza się zazwyczaj wykaz ocen, ale trzeba również pamiętać o koniecznym tłumaczeniu dotyczącym polskiego systemu oceniania. 

Zobacz też: wzór listu rekomendacyjnego

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy