Wprowadzenie do mechaniki kwantowej

Kurs dotyczy zagadnień związanych z mechanika kwantową i spektroskopią. Tematyka obejmuje teorię zaburzeń, systemy dwupoziomowe, interakcje między światłem i materią, relaksację w układach kwantowych, funkcje korelacyjne i teorię odpowiedzi linearnej oraz spektroskopię nielinearną.

Wykłady

 • hamiltonian elektronowy

  hamiltonian elektronowy, Wprowadzenie do mechaniki kwantowej

  Wprowadzenie do zagadnienia spektroskopowego hamiltonianu elektronowego.

  Oglądaj »
 • Spektroskopia molekularna

  Spektroskopia molekularna, Wprowadzenie do mechaniki kwantowej

  Tematyka wykładu obejmuje perturbacje spektroskopowe, predysocjację i autojonizację.

  Oglądaj »
 • Całka nakrywania funkcji wibracyjnych

  Całka nakrywania funkcji wibracyjnych, Wprowadzenie do mechaniki kwantowej

  Półklasyczne metody obliczania całki nakrywania funkcji wibracyjnych.

  Oglądaj »
 • Pakiet falowy

  Pakiet falowy, Wprowadzenie do mechaniki kwantowej

  Tematyka wykładu obejmuje pakiet falowy oraz wzór Landaua–Zenera.

  Oglądaj »

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop