Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

Kurs badawczy, wprowadzający w ważne i podstawowe dane na temat ludzkiej płodności, wzrostu liczby ludności, przejścia demograficznego i polityki ludnościowej. Tematyka wykładów obejmuje: ludzkie i środowiskowe wymiary presji, wynikającej z zaludnienia, historię demografii; ekonomiczne i kulturowe przyczyny zmian demograficznych, zagadnienia nośności i stabilności środowiskowej. Kwestie polityczne, religijne i etyczne, związane z płodnością: dzieciobójstwo, aborcja, antykoncepcja, preferowanie synów, przymusy rządowe, migracje i status kobiet. Wykłady i odczyty podejmują próbę bilansu teoretycznych i demograficznych analiz i badań poszczególnych ludzi i społeczności. Perspektywa jest globalna - obejmuje zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się. Omawiane są również kontrowersje na temat przyczyn, środków zaradczych i skutków szybkiego wzrostu liczby ludności.

Wykłady

 • Ewolucja seksu i strategie reprodukcyjne

  Ewolucja seksu i strategie reprodukcyjne, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Niesprawiedliwość w reprodukcji. Wysiłek reprodukcyjny, strategie reprodukcyjne.…

  Oglądaj »
 • Seks i przemoc wśród małp

  Seks i przemoc wśród małp, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Rywalizacja szympansów o dominację w hierarchii i dostęp seksualny do samic w…

  Oglądaj »
 • Od Małpy do Czlowieka

  Od Małpy do Czlowieka, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Podobieństwa ludzkich wojen do walk szympansów. Różnice reprodukcyjne między…

  Oglądaj »
 • Kiedy liczba ludności była ograniczona

  Kiedy liczba ludności była ograniczona, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Populacje łowiecko-zbierackie i populacje rolnicze. Rozwój miast i stratyfikacja…

  Oglądaj »
 • Dlaczego Afryka jest inna

  Dlaczego Afryka jest inna, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Afryka Subsaharyjska ma najwyższy wskaźnik urodzeń na świecie. Kulturowe przyczyny…

  Oglądaj »
 • Pułapka maltuzjańska

  Pułapka maltuzjańska, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Męska linia rodu jako centralna koncepcja kulturowa. Monogamia i cnota, a płodność.…

  Oglądaj »
 • Przemiana demograficzna w Europie. Spadek umieralności

  Przemiana demograficzna w Europie. Spadek umieralności, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Populacja Europy w okresie 1200-1700, uwarunkowana wojnami i chorobami, powodowanymi…

  Oglądaj »
 • Przejście demograficzne. Spadek liczby urodzeń w Europie

  Przejście demograficzne. Spadek liczby urodzeń w Europie, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Przejście demograficzne w Europie. Teorie Malthusa. Ograniczenie dzietności. Przyczyny…

  Oglądaj »
 • Przejście demograficzne w Europie

  Przejście demograficzne w Europie, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Kontrolowanie dzietności przed Przejściem Demograficznym. Instytucja małżeństwa.…

  Oglądaj »
 • Aspekty ilościowe

  Aspekty ilościowe, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Jak należy odczytywać dane demograficzne? Dane ze spisów ludności. Stopień…

  Oglądaj »
 • Niska płodność w krajach rozwiniętych

  Niska płodność w krajach rozwiniętych, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Obawy związane z niską płodnością. Rosnące koszty emerytalne i koszty opieki…

  Oglądaj »
 • Czynniki ludzkie i środowiskowe

  Czynniki ludzkie i środowiskowe, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Wzrost poziomu ludności na świecie. Wpływ wzrostu populacji na środowisko naturalne.

  Oglądaj »
 • Antykoncepcja i płodność - postawy i praktyki

  Antykoncepcja i płodność - postawy i praktyki, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Z sondaży wynika, że większość kobiet ma więcej dzieci niż wolałaby mieć.…

  Oglądaj »
 • Przejście demograficzne w krajach rozwijających się

  Przejście demograficzne w krajach rozwijających się, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Przejście demograficzne w Europie, a przejście demograficzne w krajach rozwijających…

  Oglądaj »
 • Niedobór kobiet

  Niedobór kobiet, Globalne problemy związane z rosnącym zaludnieniem

  Dzieciobójstwo i selektywna aborcja w Azji Wschodniej i Południowej. Niedobór…

  Oglądaj »

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop